menu

Prijímacie pohovory doktorandov na FÚ SAV

Prijímacie pohovory doktorandov na FÚ SAV sa uskutočnia 27. 6. 2019.

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

27. júna 2019 sa v zasadacej miestnosti FÚ SAV uskutočnia prijímacie pohovory uchádzačov o štúdium v študijných programoch:

o 10:00 hod. – Fyzikálne inžinierstvo v spolupráci s FEI STU

o 14:00 hod. – štud. programy so štúdiom na FMFI UK

 

Informácie o zložení komisie a pozvánky na pohovory budú prihláseným uchádzačom zaslané.