menu

Konferencie organizované FÚ SAV

Fyzikálny ústav SAV je každoročne organizátorom alebo spoluorganizátorom mnohých domácich a medzinárodných odborných vedeckých podujatí.

2019

2018

  • CEQIP 2018, 13. 6. — 16. 6. 2018, Smolenice, Slovakia

2017

  • ISTROS 2017, 14. — 19. May 2017, Častá-Papiernička, Slovakia
  • CEQIP 2017, 31. 5. — 3. 6. 2017, Smolenice, Slovakia

2016

2015

2014