menu

Archív správ

Archivované správy

Pripravujeme

Josef Tkadlec (Harvard University, Cambridge, USA)

Viac

Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2022

Viac
Seminár

Julien Dominski (Princeton Plasma Physics Laboratory, Princeton, USA)

Viac
Oznam

Miesto a čas konania voľby: Auditórium QUTE / online, 3. november 2022, 10:30

Termín na podanie prihlášok pre kandidátov: 26. október 2022

Viac
Oznam

COINTT je odbornou konferenciou s medzinárodnou účasťou, ktorej hlavnými témami sú transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a...

Viac
Oznam vedeckej rady

Pozvánka na 12. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac
Oznam

Mgr. Alica Brunová (Kvietiková)

Viac
Oznam

PhD students annual evalutation

Viac
Seminár

Christian Teichert (Montanuniversität Leoben, Austria)

Viac
Oznam

Výberový proces doktorandov na FÚ SAV sa uskutoční 19. 5. 2022.

Viac