menu

Archív správ

Archivované správy

Oznam

Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science — Solar Renewable Energy News

Viac
Oznam

Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2021

Viac
Oznam

MSc. Rupali Tiwari

Viac
Colloquium

Martin Venhart (Institute of Physics, SAS)

Viac
Oznam

Prijímacie pohovory doktorandov na FÚ SAV sa plánujú uskutočniť 18. 5. 2021.

Viac
Oznam

Do 30. 4. 2021 sa prijímajú prihlášky na doktorandské štúdium na FÚ SAV.

Viac
Colloquium

Daniel Nagaj (Institute of Physics, SAS)

Viac