menu

Bakalárske a magisterské témy

 1. Gendiar, Andrej: Kvantová mechanika v jazyku tenzorových súčinových stavov
  ()
 2. Gendiar, Andrej: Magnetzimus a jeho vlastnosti v jazyku tenzorových sietí
  ()
 3. Gendiar, Andrej: Analýza fázových prechodov v asymptotickom režime v neeklidovkých geometriách
  ()
 4. Gendiar, Andrej: Fyzikálne vlastnosti spinových systémov na fraktálnych objektoch
  ()
 5. Nagaj, Daniel: The Adiabatic Theorem in Physics and Computation
  (The Adiabatic Theorem in Physics and Computation)
 6. Ziman, Mário: Programujeme kvantový počítač
  (Programming quantum computer)
 7. Ziman, Mário: Kvantová dynamika z neúplných dát
  ()
 8. Ziman, Mário: Kvantové algoritmy so zašumenými hradlami
  ()

Bližsie informácie sú k dispozícii priamo u školiteľov na uvedenom kontakte.