menu

Aktuality

Prijímacie pohovory doktorandov na FEI STU sa uskutočnia 27. 6. 2018.

Viac
Oznam

Predsedníctvo SAV každoročne vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok na riešenie vedeckých projektov VEGA.

Termín podávania...

Viac