menu

Deň otvorených dverí na FÚ SAV

Na Fyzikálnom ústave SAV sa v rámci podujatia Týždňa vedy a techniky na Slovensku ako jedna zo sprievodných akcií uskutoční v stredu 7. 11. 2018 „Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2018“.

Program

Miesto: Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava — areál SAV na Patrónke (hlavná vrátnica budovy Chem. ústavu)
Dátum: 7. novembra 2018
Čas: 09:00 — 16:00
Cieľová skupina: študenti stredných a vysokých škôl, verejnosť

Prednášky pre verejnosť

  • Andrej Liptaj – „Ako magnetická rezonancia zobrazuje telo?“, „Fyzika hudby“
  • Daniel Reitzner – „Praktické využitie kvantovej informácie“
  • Cyril Adamuščín – „TBA“

Laboratóriá a pracoviská ústavu

Prehliadka laboratórií bude v sprievode našich pracovníkov, ktorí poskytnú odborný výklad k jednotlivým prístrojom a meraniam prebiehajúcich v laboratóriách. Pre verejnosť budú sprístupnené:

  • Laboratórium kvantových meraní s refrigerátorom a supravodivým magnetom,
  • Laboratórium fyziky kovov s transmisným elektrónovým mikroskopom,
  • Termofyzikálne laboratórium s našimi elektronickými jednotkami,
  • kluster nanolaboratórií NANOLAB
  • Laboratórium magnetizmu kovov, technológia výroby kovových skiel, atď.

Prehľad laboratórií s ich prístrojovým vybavením a stručnými charakteristikami zamerania výskumu je na stránke Laboratóriá FÚ SAV.

V prípade účasti väčších skupín nám dajte vedieť dopredu predpokladaný počet návšetvníkov a čas príchodu. Pomôže nám to pri príprave časového harmonogramu podujatia.

Kontakt

Kontaktná osoba pre DOD 2018: Mgr. Erik Bartoš, PhD., 02/59410512