menu

Dozorná rada FÚ SAV, v. v. i.

Členovia: RNDr. Aleš Kučera, CSc. Astronomický ústav SAV, v. v. i.
  prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. ÚJFI FEI STU
  Ing. Romana Jurkiewiczová